$nbsp;

X

Văn hóa LAS

  Bên cạnh Tinh thần: đam mê, ý chí kiên cường, dám thử thách, luôn thích nghi, tạo nên giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và của cả Công ty, các thành viên LAS cùng chia sẻ với các chuẩn mực văn hóa .

Nhân viên LAS  trong công việc 

557Yêu công việc mình làm Nhân viên LAS biết rõ mình muốn gì, chúng ta chọn công việc chúng ta đang làm và chúng ta yêu công việc mình làm. Chúng ta hiểu rằng, chỉ có yêu công việc mình làm và nỗ lực hết sức mới giúp chúng ta tạo được những giá trị đột phá cho chính mình, cho khách hàng và cho cả Công ty.

Không ngừng tối ưu trong công việc Không ngừng tối ưu là phương châm căn bản của mỗi nhân viên làm việc tại LAS. Không có thành công nào tồn tại mãi mãi, chỉ có sự nỗ lực không ngừng, tìm tòi những cách làm tối ưu hơn mới đem lại cho chúng ta những thành công liên tiếp.

Không chờ đợi giúp đỡ Mỗi nhân viên LAS là một Ngôi sao, không chờ đợi ánh sáng từ những ngôi sao khác tỏa sáng cho mình mà tự đốt cháy chính mình để tỏa sáng cho những người xung quanh. Đó là triết lý của mọi người khi làm việc tại LAS. Bởi vậy, mỗi người LAS đều tự chủ động nỗ lực hết sức mình để hoàn thành công việc của bản thân và hỗ trợ công việc cho những người khác. Để đem lại hiệu quả công việc tốt nhất.

Công bằng và bình đẳng Mọi nhân viên của LAS  đều có giá trị và có vai trò riêng góp phần quan trọng cho sự phát triển và bền vững của Công ty. Vì thế, mọi người đều bình đẳng và được hưởng công xứng đáng với giá trị do mình tạo ra.

LAS với khách hàng

527

Lấy khách hàng làm trọng Mỗi nhân viên LAS đều hiểu rằng chỉ khi chúng ta đem lại được giá trị thực sự cho khách hàng một cách bền vững thì khách hàng mới tín nhiệm chúng ta lâu dài và ước mơ của những người LAS về một tập đoàn kinh doanh vững mạnh, một xã hội phồn vinh và những gia đình hạnh phúc mới thành hiện thực. Bởi thế, mỗi nhân viên LAS đều đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Khi lợi ích của khách hàng mâu thuẫn với lợi ích của công ty thì ưu tiên lợi ích của khách hàng lên trước hết.

Trung thực Trung thực là nguyên tắc cơ bản của nhân viên LAS. Chúng ta chỉ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ thực sự đem lại hiệu quả tốt nhất.

Tận tâm Khách hàng là người giúp chúng ta biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta làm việc cho khách hàng chính là đang làm việc cho chính mình.

Chuyên nghiệp Nhân viên LAS  hiểu rằng, sự chuyên nghiệp của chúng ta sẽ giúp đem lại hiệu quả công việc cao hơn cho khách hàng, giúp khách hàng đồng hành cùng chúng ta. Vì vậy, LAS không ngừng hoàn thiện để từng ngày chuyên nghiệp hơn và hơn nữa.

Người LAS với người LAS

luan0844Tôn trọng Công nhận những giá trị của cộng sự, người quản lý, người lãnh đạo, khách hàng, đối tác giúp nhân viên LAS trưởng thành trong mọi ứng xử công việc. Tôn trọng lẫn nhau chính là tiền đề để LAS tạo thành một tập thể vững mạnh.  

Tính đồng đội Nhân viên LAS hiểu rằng một vài cá nhân xuất sắc không thể hiện thực được ước mơ về tập đoàn LAS vững mạnh. Ước mơ chỉ thành hiện thực khi có sự đồng lòng góp sức hết mình của từng thành viên tạo thành một thể thống nhất. Vì vậy chúng ta không chỉ quan tâm hoàn thiện các cá nhân, chúng ta quan tâm việc hoàn thiện tập thể LAS vững mạnh.

Học hỏi Mỗi cộng sự LAS đều có thể là một người thầy của chúng ta ở những lĩnh vực khác nhau. Mỗi người LAS có trách nhiệm học tập và đào tạo cho những cộng sự của mình để tạo thành một tập thể hiểu biết.

LAS với đối tác

540Thiện chí Nhân viên LAS hiểu rằng hợp tác giúp nhân bội sức mạnh của các tổ chức, chúng ta sẵn lòng hợp tác với bất cứ tổ chức/ cá nhân nào để tạo ra các giá trị phục vụ khách hàng, đem lại những sản phẩm có giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Gắn kết Là đối tác với nhau LAS hiểu rằng thành công hay thất bại của đối tác cũng là thành công hay thất bại của chính LAS. Vì vậy, chúng ta toàn tâm toàn ý hoàn thiện tốt nhất trách nhiệm của mình và hỗ trợ đối tác để cùng đem lại thành công chung.

LAS với cộng đồng

310

Có trách nhiệm LAS đều tự nhận trách nhiệm không chỉ làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta tốt hơn mà còn có trách nhiệm góp sức làm cho xã hội phồn vinh hơn, góp sức đem lại hạnh phúc cho đồng loại. Và chúng ta nỗ lực hết sức để thực hiện trách nhiệm đó bất cứ khi nào, ở đâu có thể.