$nbsp;

X

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN:

 LAS phấn đấu trở thành Tập Đoàn số 1 Việt nam cung cấp nguyên liệu mới, giải pháp tiên phong dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp ô điện tử thép tại Việt Nam, uy tín vị thế cao trong khu vực Đông Nam Á 

p2

a%cc%89nh-chu%cc%a3p-man-hinh-2020-07-01-luc-14-03-46

 

SỨ MỆNH:

LAS luôn song hành việc phát triển con người và phát triển kinh doanh để kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho khách hàng, đối tác và thành viên của LAS từ đó đóng góp trách nhiệm của mình vào sự phát triển của xã hội, sự an toàn của con người và một môi trường sống xanh 

a%cc%89nh-chu%cc%a3p-man-hinh-2020-07-01-luc-14-03-25

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

p4

c4-08-32-50